BOCUTOĞLU KIRGIZİSTAN’DA KONUŞTU

11-10-2017 19:18

Haberler » GÜNCEL


Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgız-Türk Manas Üniversitesinde yapılan “Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı” toplantısına katıldı. Konferansın Açılış Oturumunda, “Bir Ekonomik Avrasya Öyküsü: Arakan Eyaleti” başlıklı bir açılış konuşması yapan Bocutoğlu, kongrenin “Bölgesel Çalışmalar” Oturumunda, “Çin’in Bir Kuşak-Bir Yol Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçları Üzerine Düşünceler” başlıklı bir bildiri sundu.
 
Profesör Bocutoğlu bildirisinde ‘’Son on yıldır Türkiye’nin batı ittifaklarına olan güvenini kaybetmesi, onu batı dünyasını dengelemede Rusya ve Çin’in desteğini aramaya itmiştir. Türkiye Asya kıtasında ortaya çıkan bu yeni ekonomik güç merkezine, projesi ile İran’ın dışında güvenilir bir hat üzerinden (Çin-Orta Asya-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye) ulaşma imkanına kavuşması, Türkiye’yi Türki Cumhuriyetler üzerinden Çin’e bağlayacaktır. Ancak ‘’Bir Kuşak, Bir Yol’’ projesi ile Çin’in Türki Cumhuriyetler üzerinde artan ekonomik, jeopolitik ve nüfus etkisini dengelemek için Türkiye’nin Rusya ile yakın işbirliğine ihtiyacı bulunduğu açıktır. Rusya’yı ‘’Bir Kuşak, Bir Yol’’ konusunda tedirgin eden konulardan biri ve belki de en önemlisi budur. Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişiminde Uygur Otonom Bölgesi faktörünün oynayacağı rolün önemi bir kenara not edilmelidir’’ cümlelerine yer verdi.
 
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, projenin Türki Cumhuriyetler üzerindeki etkisini de masaya yatırdı. Bocutoğlu,Türki Cumhuriyetler, coğrafi olarak, ‘’Bir Kuşak, Bir Yol’’ projesinin birinci çemberinde yer almaktadır. Çin’in ekonomik bir güç olarak artan nüfuzunun küresel olarak hissedileceği açık olmakla birlikte, projenin başarılı olması veya başarısızlığa uğraması durumunda en fazla sıkıntıyı ilk çemberde yer alan Türki Cumhuriyetler çekecektir. Orta ve uzun dönemde Çin ekonomik nüfuzunun artması, malların, paranın ve işgücünün serbest dolaşımı Türki Cumhuriyetlerin nüfus dengesini bozma potansiyeli taşımaktadır. Rusya ile
 
Çin arasında bir tampon bölge konumundaki Türki Cumhuriyetlerin istikrarı, sadece bu cumhuriyetler için değil, fakat aynı zamanda Rusya’nın güvenliği için de önemli olduğundan, Türki Cumhuriyetlerin nüfus dengesinin ve Çin ile olan hudutlarının korunması sadece Türki Cumhuriyetlere bırakılacak bir mesele değildir. Bu konuda Rusya, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerin yakın işbirliğine ihtiyaç bulunduğu husus dikkate alınmalıdır’’ dedi.
 
Profesör Bocutoğlu, Konferansın “Büyüme ve Gelişme” Oturumunu da yönetti.
İlginizi çekebilecek diğer haberler